Help IE6 de wereld uit, begin bij jezelf

In navolging van de beslissing van Google om per 1 maart te stoppen met de ondersteuning van IE6 in hun online kantoorapplicatiesuite Apps en in Google Sites en de speciale internetactie van Maarten Hunink en Zinnebeeld stopt ook Ekkelenkamp Websolutions met de (volledige) ondersteuning van Internet Explorer 6.

Wij hebben twee redenen om te stoppen met de ondersteuning van IE6. De eerste is de onveiligheid van IE6. Het inmiddels 9 jaar oude IE6 mist de voorzieningen tegen onder andere phishing en malware die in modernere browsers zijn gebouwd. Daardoor zijn machines met IE6 een ideaal doelwit voor hackers. Dat ondervond o.a. Google eind vorig jaar, toen hun systemen gecompromitteerd werden door IE6.

Maar IE6 legt ook een relatief zwaar beslag op het ontwikkelingsbudget; websites ook geschikt maken voor IE6 kost tot wel 10 procent. Microsoft hield bij de ontwikkeling van Internet Explorer in het verleden weinig rekening met bestaande standaarden en conventies. Pas met IE7 is de dominante browserleverancier meer rekening gaan houden met de standaarden die in webverband worden ontwikkeld. Daardoor worden de technische verschillen tussen browsers steeds kleiner. Maar inbouwen van IE6-ondersteuning is veel werk, onder andere omdat Cascading Style Sheets in IE6 niet naar behoren werken.


Het stoppen van de ondersteuning van IE6 is niet bedoeld om bezoekers met IE6 te weren. Omdat de meeste mensen IE6 vanaf hun werkplek gebruiken en daar zelden invloed hebben op de keuze van een browser, zou het zinloos zijn hen vanwege de browser te blokkeren. Gelukkig zijn sites in principe nog wel met IE6 te bekijken nadat de actieve IE6-ondersteuning is gestopt, al zullen layout en functionaliteit niet optimaal zijn.

Wij raden gebruikers van IE6 aan zo snel mogelijk over te stappen op een modernere browser, danwel hun IT-afdeling hierover te informeren.