Nieuwe anti-spamwet

Vanaf 1 oktober 2009 geldt in Nederland een algeheel spamverbod. Dan is het versturen van ongevraagde berichten aan zowel natuurlijke personen als aan bedrijven verboden.

Onder spam vallen alle ongevraagde berichten die bedrijven of personen via e-mail, mobiele telefoon (SMS of MMS) of via een ander elektronisch kanaal ontvangen. Een automatische oproep via internettelefonie wordt ook wel' spit' genoemd.

Verboden

De Telecommunicatiewet verbiedt het versturen van spam en spit tenzij de ontvanger hier toestemming voor heeft gegeven. Een bedrijf dat klantgegevens heeft verkregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag dit ook gebruiken voor het verzenden van berichten. Hervoor heeft de verzender geen (expliciete) toestemming van de ontvanger nodig.

De berichten moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten. Verder moet de ontvanger bij de verkrijging van het e-mailadres in staat worden gesteld om op een eenvoudige wijze bezwaar (opt-out) te maken tegen het gebruik ervan. Dat geldt bovendien voor ieder bericht dat de ontvanger na de verkoop van de desbetreffende verzender ontvangt.

Wetswijziging

Tot 1 oktober 2009 geldt het verbod alleen voor berichten die ontvangen worden door natuurlijke personen. Daarna is het niet meer toegestaan om naar e-mailadressen of faxnummers van bedrijven in of vanuit Nederland ongevraagd berichten te verzenden. Hetzelfde geldt voor het ongevraagd versturen van faxen of het bellen met een automatisch oproepsysteem.

Niet alleen degene die op de verzendknop drukt maar ook degene die opdracht geeft tot de verzending kan als verzender worden aangemerkt. OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt is belast met handhaving van het verbod. Internetaanbieders zijn niet wettelijk verplicht om spam te weren.

Opt-in beginsel

In alle Europese landen geldt net als in Nederland het opt-in beginsel: zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger is de verzending van elektronische berichten niet toegelaten. De Verenigde Staten hanteren, net als veel andere landen, het opt-out beginsel. Dit houdt in dat het in beginsel is toegestaan om elektronische berichten te versturen zonder voorafgaande toestemming, mits de ontvanger een mogelijkheid wordt geboden om de verzending te stoppen.

Onze oplossing

Easy4U CMS met nieuwsbriefmodule heeft een double opt-in en een opt-out functie. Een notificatie wordt naar u verzonden die u als bewijs kunt bewaren dat een persoon daadwerkelijk de inschrijving heeft bevestigd.

Meer weten over Easy4U CMS met nieuwsbriefmodule? Neem dan contact op met George Ekkelenkamp, telefoon 0523-250570 of via info@ekkelenkamp.nl